THE FORMS

DOWNLOAD IMPORTANT FORMS HERE

NO. DOCUMENT DOWNLOAD
1
BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR

2
BORANG PEMOHONAN MAKLULMAT KURSUS DAN PROGRAM AKADEMIK

3
BORANG PERMOHOAN CUTI KHAS

4
BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN YURAN

5
BORANG RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN (RMP)

6
BORANG RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (RSS)

7
BORANG TAMAT

8
BORANG MENARIK DIRI DARI UITM

9
BORANG PENDAFTARAN PERSATUAN

10
BORANG KEAHLIAN JAWATANKUASA PERSATUAN/KELAB

11
BORANG PEMBATALAN PROGRAM PERSATUAN ATAU KELAB

12
BORANG PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI AKADEMIK

13
BORANG JEMPUTAN PENCERAMAH

14
BORANG PERTUKARAN TEMPAT ATAU TARIKH

15
BORANG PERANCANGAN AKTIVITI PELAJAR

16
BORANG PINJAMAN PERALATAN UNTUK AKTIVITI PELAJAR DALAMAN/LUARAN

17
BORANG PERMOHONAN SIJIL

18
PEMULANGAN WANG SENDIRI

19
LAPORAN PENUTUP AKTIVITI